ScratchRef Web

Amb ScratchRef Web pots consultar
la funcionalitat de tots els blocs
d'instruccions de Scratch 1.4

Fes clic a sobre del tipus de bloc que vulguis consultar