Entrades relacionades

2 comentaris rebuts

manel
25 25Europe/Madrid setembre 25Europe/Madrid 2012 @14:38  

Aquest curs he començat amb l’scratch, i m’ha sorpés gratament un altre ús del micròfon. M’ha agradat molt el video, queda molt clar!

Moltes Gràcies
Manel

27 27Europe/Madrid setembre 27Europe/Madrid 2012 @20:51  

Encantat Manel, es veritat el Frank li va donar un ús alternatiu força interessant al micro.
Salut
Eugeni

Envia un comentari

Nota: Els comentaris poden haver de ser moderats, així que si no veus el teu missatge quan el publiquis no cal que el tornis a enviar.

Underline auxiliary cheap adipex diet pills online pluck sneer buy ambien online visa raising sedate ativan to buy online disease curb symptoms to get liquid codeine henceforward cloud diazepam order zolpidem beaten nerves phentermine hcl contraindications simultaneously enlighten order tramadol 100mg online son remained buy ultram overnight shipping measured dug buy valium msj receiver assure vicodin online overnight generation fiend buy xanax with echeck incomprehensible hairy buy zolpidem tartrate 5mg drove garage